Ngày 17/3/2020 tại văn phòng trường MN Chiên Sơn đã diễn ra đại hội chi bộ nhà trường. Sao một buổi chiều làm việc nghiêm túc đại hội đã thành công tốt đẹp.